kancelaria
Kancelaria Radców Prawnych świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców, spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych. Zespół Kancelarii tworzą prawnicy posiadający wieloletnie doświadczenie w sporach sądowych. Dotychczasowa praktyka pozwoliła nam wypracować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Za priorytet w kontaktach z Klientem przyjmujemy wzajemne zaufanie, szacunek i otwartość.

Kancelaria Radców Prawnych oferuje pomoc prawną w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności:
prawa rodzinnego i opiekuńczego (rozwód, alimenty, podział majątku, władza rodzicielska, kontakty),
prawa spadkowego (odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, nieważność testamentu),
prawa obrotu nieruchomościami (umowy sprzedaży nieruchomości, umowy deweloperskie, umowy najmu, umowy dzierżawy, umowy o roboty budowlane, zniesienie współwłasności),
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołanie od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, sprostowanie świadectwa pracy, renty, emerytury, emerytura za pracę w szkodliwych warunkach),
prawa własności intelektualnej (naruszenie majątkowych i osobistych praw autorskich do utworu).

Kancelaria prawna skupia swoją działalność na pomocy osobom poszkodowanym we wszelkiego rodzaju wypadkach, kolizjach i innych zdarzeniach (roszczenia majątkowe, odszkodowanie, zadośćuczynienie).

Wszelkie powierzone nam sprawy prowadzimy także na etapie postępowania egzekucyjnego (wniosek egzekucyjny, powództwo przeciwegzekucyjne, skarga na komornika).

Udzielamy porad i konsultacji prawnych, pomagamy w sporządzaniu pism procesowych (pozwy, wnioski, zażalenia, apelacje, odwołania, skargi). Ponadto reprezentujemy Klientów na etapie przedsądowym (negocjacje, windykacja należności).

Występujemy w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji rządowej, samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym w szczególności podejmujemy czynności mające na celu realizację budowlanego procesu inwestycyjnego.

Zapraszamy do współpracy.