Kancelaria Radców Prawnych świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych, które dotyczą między innymi:

 • reprezentacji Klientów w sprawach sądowych (przede wszystkim cywilnych i gospodarczych), pozasądowych oraz przed organami administracji państwowej i samorządowej, a także przed sądami administracyjnymi,
 • bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • zakładania, przekształcania, łączenia i podziału spółek prawa handlowego i rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • obsługi zgromadzeń wspólników, akcjonariuszy w spółkach prawa handlowego oraz zebrań członków w spółdzielniach, wspólnotach mieszkaniowych i stowarzyszeniach,
 • sporządzania, konsultowania i opiniowaniu umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym oraz uczestnictwie w negocjacjach dotyczących umów,
 • windykacji należności,
 • dochodzenia roszczeń majątkowych z tytułu wypadków bądź kolizji drogowych.

 
Dziedziny prawa, w których Kancelaria świadczy usługi prawne:

 •     prawo cywilne i handlowe,
 •     prawo administracyjne,
 •     prawo ubezpieczeniowe,
 •     prawo rodzinne,
 •     prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,
 •     prawo spółdzielcze i mieszkaniowe.