Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów kancelaria stosuje trzy sposoby rozliczeń:

  •    rozliczenia godzinowego, wówczas podstawą określenia wysokości  wynagrodzenia jest liczba przepracowanych godzin;
  •     zryczałtowany – wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną;
  •    z premią za sukces (success fee) – w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia jest premia za pomyślny wynik sprawy.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest każdorazowo w drodze indywidualnych uzgodnień z Klientem, biorąc pod uwagę stopień zawiłości sprawy.

Orientacyjny koszt porady prawnej to 100 – 300 zł, której wysokość ustalana jest po przedstawieniu przez klienta stanu faktycznego, ewentualnie budzącego wątpliwości zagadnienia prawnego.